Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK272F
Název koncepce: Územní plán Lanžov
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 14.03.2019 12:45
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 23.09.2016
Předkladatel: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: HKK272F_zadani.pdf (1018 kB) - 28.12.2016 10:24:22
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 21.10.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK272F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (319 kB) - 28.12.2016 10:24:39
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 20.09.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 18.11.2018
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK272F_vyhodnoceni.pdf (2994 kB) - 14.03.2019 12:42:54
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 08.03.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: HKK272F_stanoviskoSEA.pdf (232 kB) - 14.03.2019 12:45:18
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: