Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: PAK117P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Červená Voda
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 16.06.2014 10:02
Předkladatel: Městský úřad Králíky Odbor územního plánování a stavební úřad Velké náměstí č.5 561 69 Králíky
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: PAK117P_navrhZadani.pdf (102 kB) - 25.08.2009 10:30:15
Text stanoviska k návrhu zadání: PAK117P_stanoviskoNavrhZadani.doc (56 kB) - 25.08.2009 10:33:56
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Stanovisko ke konceptu:
Text stanoviska ke konceptu: PAK117P_stanoviskoKoncept.doc (162 kB) - 16.06.2014 10:01:27
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): PAK117P_stanoviskoNavrh1.doc (162 kB) - 16.06.2014 10:02:40
Důvody ukončení posuzování: