Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM254F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Kučerov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 06.10.2017 14:08
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 18.06.2015
Předkladatel: MěÚ Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje
IČO předkladatele: 00292427
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM254F_zadani.pdf (300 kB) - 24.06.2015 09:12:56
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 14.07.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM254F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (92 kB) - 20.07.2015 13:32:18
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM254F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (92 kB) - 20.07.2015 13:32:18
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM254F_vyhodnoceni.pdf (3292 kB) - 06.10.2017 14:07:37
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 04.10.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM254F_stanoviskoSEA.pdf (614 kB) - 06.10.2017 14:08:17
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: