Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK106P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánování Vlčnov
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 09.02.2011 07:13
Předkladatel: Městský úřad Uherský Brod, odbor stavebního úřadu a územního plánování, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod
IČO předkladatele: 00291463
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK106P_navrhZadani.pdf (5947 kB) - 04.10.2007 15:09:37
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK106P_stanoviskoNavrhZadani.doc (149 kB) - 07.11.2007 08:56:41
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK106P_stanoviskoNavrh1.doc (128 kB) - 09.02.2011 07:13:15
Text stanoviska k návrhu (2): ZLK106P_stanoviskoNavrh2.doc (152 kB) - 09.02.2011 07:13:15
Důvody ukončení posuzování: