Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK133F
Název koncepce: Územní plán Litíč
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 24.02.2021 14:18
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 06.08.2014
Předkladatel: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: HKK133F_zadani.pdf (641 kB) - 12.05.2015 09:17:13
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 01.09.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK133F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (257 kB) - 12.05.2015 09:17:53
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 18.05.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 18.07.2020
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK133F_vyhodnoceni.pdf (2641 kB) - 24.02.2021 14:18:08
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 24.02.2021
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: HKK133F_stanoviskoSEA.pdf (192 kB) - 24.02.2021 14:18:28
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: