Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK109F
Název koncepce: Územní plán Sosnová
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 24.07.2017 10:50
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 20.06.2015
Předkladatel: Magistrát města Opavy
IČO předkladatele: 00300535
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK109F_zadani.pdf (427 kB) - 23.07.2015 08:51:24
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 21.07.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK109F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (142 kB) - 23.07.2015 08:49:51
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 25.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 12.10.2016
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): MSK109F_navrh.pdf (2978 kB) - 11.10.2016 08:18:44
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK109F_vyhodnoceni.pdf (2069 kB) - 11.10.2016 08:18:44
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 07.04.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK109F_stanoviskoSEA.pdf (761 kB) - 07.04.2017 12:37:42
Datum veřejného projednání: 10.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 17.07.2017
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK109F_infoVP.pdf (158 kB) - 24.07.2017 10:50:01