Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK362P
Název koncepce: Upravený návrh zadání územního plánu Hošťálková
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 27.02.2012 09:36
Předkladatel: MěÚ Vsetín Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Svárov 1080 755 24 Vsetín
IČO předkladatele: 00304450
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: ZLK362P_navrhZadani.pdf (967 kB) - 31.03.2009 12:43:13
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK362P_stanoviskoNavrhZadani.doc (159 kB) - 20.04.2009 10:28:32
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK362P_stanoviskoNavrh1.pdf (148 kB) - 27.02.2012 09:36:37
Důvody ukončení posuzování: