Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM802P
Název koncepce: Návrh zadání Územního plánu Adamov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 23.01.2012 09:41
Předkladatel: MěÚ Blansko, stavební úřad
IČO předkladatele: 00279943
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM802P_navrhZadani.pdf (226 kB) - 16.12.2010 07:57:11
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM802P_stanoviskoNavrhZadani.doc (80 kB) - 11.01.2011 07:15:59
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: JHM802P_stanoviskoKoncept.doc (122 kB) - 23.01.2012 09:41:42
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: