Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC689F
Název koncepce: Kácov - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 09.10.2019 12:07
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 18.10.2016
Předkladatel: MěÚ Kutná Hora
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 14.11.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC689F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (547 kB) - 25.01.2017 09:14:54
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 17.09.2018
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Text  návrhu (ÚP): STC689F_navrh.pdf (789 kB) - 18.01.2019 09:10:18
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC689F_vyhodnoceni.pdf (3884 kB) - 18.01.2019 09:10:18
Text Hodnocení Natura 2000: STC689F_Natura.pdf (2018 kB) - 18.01.2019 09:10:18
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 28.08.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC689F_stanoviskoSEA.pdf (693 kB) - 09.10.2019 12:07:57
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: