Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK064F
Název koncepce: Územní plán Březová
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 20.03.2019 12:44
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 20.02.2014
Předkladatel: Městský úřad Vítkov
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK064F_zadani.doc (412 kB) - 17.03.2014 08:33:44
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 12.03.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: MSK064F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (131 kB) - 17.03.2014 08:34:45
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK064F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (131 kB) - 17.03.2014 08:34:57
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 14.02.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 10.03.2017
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): MSK064F_navrh.pdf (1410 kB) - 25.10.2017 09:13:07
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK064F_vyhodnoceni.pdf (2354 kB) - 25.10.2017 09:13:07
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 20.10.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK064F_stanoviskoSEA.pdf (584 kB) - 25.10.2017 09:13:48
Datum veřejného projednání: 12.11.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 19.11.2018
Podstatná změna ÚP: Ano
Datum opakovaného veřejného projednání: 26.03.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 02.04.2019
Posuzuje se: Ne
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK064F_infoVP.doc (61 kB) - 20.03.2019 12:44:28
Informace o místě a času opakovaného veřejného projednání: MSK064F_infoOpakVP.doc (58 kB) - 20.03.2019 12:44:28