Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK599P
Název koncepce: Návrh zadání ÚP Valašská Bystřice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 24.10.2014 09:47
Předkladatel: MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO předkladatele: 304271
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Text návrhu zadání: ZLK599P_navrhZadani.PDF (593 kB) - 25.05.2011 15:22:26
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK599P_stanoviskoNavrhZadani.doc (142 kB) - 27.06.2011 12:50:35
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK599P_stanoviskoNavrh1.pdf (428 kB) - 24.10.2014 09:47:49
Důvody ukončení posuzování: