Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: ZLK013F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Zašová
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 24.06.2016 13:15
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 19.08.2013
Předkladatel: Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
IČO předkladatele: 00304387
Informace o místě vystavení návrhu zadání: Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
Text návrhu zadání: ZLK013F_zadani.pdf (238 kB) - 22.08.2013 08:59:55
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 25.09.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: ZLK013F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (146 kB) - 25.09.2013 14:00:51
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK013F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (410 kB) - 25.09.2013 14:00:51
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 24.05.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: ZLK013F_infoStan.pdf (426 kB) - 24.06.2016 13:14:02
Text stanoviska: ZLK013F_stanoviskoSEA.pdf (426 kB) - 24.06.2016 13:15:35
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: