Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: LBK219F
Název koncepce: Změna č. 2 územního plánu Turnov
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 25.10.2019 13:51
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 01.08.2018
Předkladatel: Městský úřad Turnov
IČO předkladatele: 00276227
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: LBK219F_zadani.pdf (335 kB) - 18.09.2018 09:31:40
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 04.09.2018
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK219F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (397 kB) - 18.09.2018 09:26:32
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: LBK219F_vyhodnoceni.pdf (5225 kB) - 25.10.2019 13:50:15
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 24.10.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: LBK219F_stanoviskoSEA.pdf (581 kB) - 25.10.2019 13:51:07
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: