Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK182F
Název koncepce: Změna č . 1 územního plánu Smiřice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 24.10.2016 09:33
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 08.07.2015
Předkladatel: Městský úřad Smiřice
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 15.07.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK182F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (316 kB) - 19.11.2015 09:55:28
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 08.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 26.05.2016
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK182F_vyhodnoceni.pdf (1591 kB) - 24.10.2016 09:32:15
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 21.10.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: HKK182F_stanoviskoSEA.pdf (334 kB) - 24.10.2016 09:33:36
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: