Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK340P
Název koncepce: Územní plán Dvorce
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 21.12.2016 16:42
Předkladatel: Městský úřad Bruntál
IČO předkladatele: 00295892
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK340P_stanoviskoNavrhZadani.rtf (298 kB) - 29.07.2010 10:11:54
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK340P_stanoviskoNavrh1.rtf (344 kB) - 11.02.2014 12:59:05
Text stanoviska k návrhu (2): MSK340P_stanoviskoNavrh2.pdf (708 kB) - 21.12.2016 16:42:36
Důvody ukončení posuzování: