Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: ZLK603P
Název koncepce: Návrh zadání změny č.1 územního plánu Břestek
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 21.03.2012 15:11
Předkladatel: Městský úřad Uherské Hradiště, odbor architektury, plánování a rozvoje, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště
IČO předkladatele: 00291471
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Městský úřad Uherské Hradiště, odbor architektury, plánování a rozvoje, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště
Text návrhu zadání: ZLK603P_navrhZadani.pdf (206 kB) - 20.06.2011 13:06:43
Text stanoviska k návrhu zadání: ZLK603P_stanoviskoNavrhZadani.doc (152 kB) - 18.07.2011 11:42:23
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): ZLK603P_stanoviskoNavrh1.doc (147 kB) - 21.03.2012 15:11:13
Důvody ukončení posuzování: