Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK492P
Název koncepce: Žďárky
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 16.04.2015 08:49
Předkladatel: Městský úřad Náchod
IČO předkladatele: 00272868
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: HKK492P_navrhZadani.pdf (202 kB) - 17.10.2011 09:57:41
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK492P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (196 kB) - 17.10.2011 09:58:09
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK492P_stanoviskoNavrh1.pdf (303 kB) - 16.04.2015 08:49:12
Důvody ukončení posuzování: