Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK077F
Název koncepce: Územní plán Jakartovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 17.08.2017 12:48
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 18.08.2014
Předkladatel: Magistrát města Opavy
IČO předkladatele: 00300535
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK077F_zadani.pdf (9325 kB) - 12.09.2014 09:45:11
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 10.09.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK077F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (124 kB) - 12.09.2014 09:47:27
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 14.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 03.06.2016
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): MSK077F_navrh.pdf (332 kB) - 16.11.2016 12:01:39
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK077F_vyhodnoceni.pdf (2312 kB) - 16.11.2016 12:01:39
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 16.01.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK077F_stanoviskoSEA.pdf (806 kB) - 05.04.2017 14:40:24
Datum veřejného projednání: 19.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 26.07.2017
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK077F_infoVP.pdf (156 kB) - 17.08.2017 12:48:37