Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK017F
Název koncepce: Změna č .3 územního plánu sídelního útvaru České Meziříčí
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 15.10.2013 09:27
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 10.04.2013
Předkladatel: Městský úřad Dobruška
IČO předkladatele: 00274879
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: HKK017F_zadani.pdf (451 kB) - 09.05.2013 10:03:54
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 06.05.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK017F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (299 kB) - 09.05.2013 10:05:23
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 07.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 04.10.2013
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): HKK017F_navrh.pdf (426 kB) - 15.10.2013 09:25:43
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK017F_vyhodnoceni.pdf (1486 kB) - 15.10.2013 09:25:43
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 14.10.2013
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: HKK017F_stanoviskoSEA.pdf (290 kB) - 15.10.2013 09:27:39
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: