Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK249F
Název koncepce: Územní plán Smidary
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 31.05.2021 07:38
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 24.05.2016
Předkladatel: Městský úřad Nový Bydžov
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: HKK249F_zadani.pdf (327 kB) - 16.09.2016 10:49:05
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 17.06.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK249F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (270 kB) - 16.09.2016 10:49:30
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 14.01.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 18.03.2019
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK249F_vyhodnoceni.pdf (3454 kB) - 31.05.2021 07:37:02
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 27.05.2021
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: HKK249F_stanoviskoSEA.pdf (178 kB) - 31.05.2021 07:38:19
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: