Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK234F
Název koncepce: Změna č. 1 ÚP Ostravice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 19.11.2019 09:10
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 07.06.2017
Předkladatel: Obecní úřad Ostravice
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK234F_zadani.pdf (300 kB) - 17.08.2017 13:14:51
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 30.06.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK234F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (780 kB) - 17.08.2017 13:15:32
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 15.08.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 04.10.2018
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Losík Jan Mgr., Ph.D
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK234F_vyhodnoceni.pdf (4411 kB) - 23.10.2018 07:41:41
Text Hodnocení Natura 2000: MSK234F_Natura.pdf (5153 kB) - 23.10.2018 07:41:41
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 24.05.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK234F_stanoviskoSEA.pdf (616 kB) - 19.11.2019 09:10:01
Datum veřejného projednání: 08.07.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 15.07.2019
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: