Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK037F
Název koncepce: Územní plán Pustějov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 19.11.2019 09:47
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 07.05.2013
Předkladatel: Městský úřad Bílovec
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK037F_zadani.DOC (149 kB) - 29.01.2014 16:51:35
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání:
Posuzuje se:
Poznámka:
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 12.07.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 29.08.2019
Posuzovatel: Skybová Marie Ing., Ph.D.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Losík Jan Mgr., Ph.D
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK037F_vyhodnoceni.pdf (3730 kB) - 19.11.2019 09:47:58
Text Hodnocení Natura 2000: MSK037F_Natura.pdf (30659 kB) - 19.11.2019 09:47:58
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání: 17.08.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 24.08.2020
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: