Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK146F
Název koncepce: Změna č. 7 územního plánu Vrchlabí
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 11.10.2019 10:45
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 06.11.2014
Předkladatel: Městský úřad Vrchlabí
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: HKK146F_zadani.pdf (334 kB) - 12.05.2015 14:43:23
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 05.12.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK146F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (303 kB) - 12.05.2015 14:43:56
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 23.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 20.01.2018
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK146F_vyhodnoceni.pdf (176 kB) - 11.10.2019 10:44:49
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 09.10.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: HKK146F_stanoviskoSEA.pdf (226 kB) - 11.10.2019 10:45:44
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: