Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK149P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Špindlerův Mlýn
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 05.05.2010 15:06
Předkladatel: Městský úřad Špindlerův Mlýn
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Městský úřad Špindlerův Mlýn
Text návrhu zadání: HKK149P_navrhZadani.pdf (1257 kB) - 02.12.2008 10:59:45
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK149P_stanoviskoNavrhZadani.doc (73 kB) - 02.12.2008 11:01:55
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bílek Ondřej RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bílek Ondřej RNDr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: HKK149P_stanoviskoKoncept.pdf (245 kB) - 05.05.2010 15:06:17
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: