Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK222P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Janské Lázně
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 20.07.2010 08:44
Předkladatel: Městský úřad Trutnov
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Městský úřad Trutnov
Text návrhu zadání: HKK222P_navrhZadani.pdf (813 kB) - 06.05.2009 13:15:53
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK222P_stanoviskoNavrhZadani.doc (74 kB) - 26.05.2009 07:51:24
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Macháček Milan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK222P_stanoviskoNavrh1.pdf (239 kB) - 20.07.2010 08:44:07
Důvody ukončení posuzování: