Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK241P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 3 územního plánu obce Lázně Bělohrad
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 16.02.2010 13:34
Předkladatel: Městský úřad Lázně Bělohrad
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Městský úřad Lázně Bělohrad
Text návrhu zadání: HKK241P_navrhZadani.pdf (195 kB) - 10.06.2009 10:24:07
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK241P_stanoviskoNavrhZadani.doc (77 kB) - 17.07.2009 10:21:31
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Macháček Milan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: HKK241P_stanoviskoKoncept.pdf (214 kB) - 16.02.2010 13:34:53
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: