Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK262F
Název koncepce: Změna č. 10 územního plánu Vrchlabí
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 03.11.2016 10:28
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání:
Předkladatel: Městský úřad Vrchlabí
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: HKK262F_zadani.pdf (370 kB) - 03.11.2016 10:24:20
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání:
Posuzuje se:
Poznámka:
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 22.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK262F_vyhodnoceni.pdf (4086 kB) - 03.11.2016 10:26:20
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 01.11.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: HKK262F_stanoviskoSEA.pdf (332 kB) - 03.11.2016 10:28:53
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: