Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK293P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Vysoká nad Labem
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 06.12.2010 16:05
Předkladatel: Magistrát města Hradec Králové
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Magistrát města Hradec Králové
Text návrhu zadání: HKK293P_navrhZadani.pdf (911 kB) - 03.11.2009 12:53:54
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK293P_stanoviskoNavrhZadani.doc (93 kB) - 20.11.2009 08:39:56
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK293P_stanoviskoNavrh1.pdf (206 kB) - 06.12.2010 16:05:58
Důvody ukončení posuzování: