Dne 15. 10. 2021 od 19:00 do 16. 10. 2021 do cca 5:00 dojde k plánované odstávce informačního systému EIA/SEA.
Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
76817/ENV/13, 3604/ENV/17
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
35171/ENV/08
Platnost do: 01.11.2022
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: Jacobs Clean Energy s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Křenová 58
Zaměstnavatel - mesto: Brno
Zaměstnavatel - PSČ: 602 00
Zaměstnavatel - telefon: 725 607 975
Bydliště - ulice: Pavlovova 19
Bydliště - město: Svitavy
Bydliště - PSČ: 568 02
Bydliště - telefon: 608 129 375
Email: jana.nezvalov@post.cz, nezvalova@jacobscz.cz
Poznámka: územní plánování, SEA, EIA, geologie, krajina, energetika, rozvoj obcí
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika: Ano
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: Ano