Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK324P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu obce Dohalice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 31.01.2011 09:50
Předkladatel: Magistrát města Hradec Králové
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Magistrát města Hradec Králové Obecní úřad Dohalice
Text návrhu zadání: HKK324P_navrhZadani.pdf (1142 kB) - 01.02.2010 14:20:58
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK324P_stanoviskoNavrhZadani.doc (94 kB) - 24.02.2010 16:16:49
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK324P_stanoviskoNavrh1.pdf (185 kB) - 31.01.2011 09:50:00
Důvody ukončení posuzování: