Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM693P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Dobré Pole
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 14.02.2011 11:47
Předkladatel: obec Dobré Pole prostřednictvím Ing. Blanky Darmovzalové
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM693P_navrhZadani.pdf (2197 kB) - 02.03.2010 08:56:06
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM693P_stanoviskoNavrhZadani.doc (64 kB) - 15.03.2010 15:23:02
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM693P_stanoviskoNavrh1.doc (112 kB) - 14.02.2011 11:47:05
Důvody ukončení posuzování: