Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: VYS537P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Třebíč
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 07.10.2019 08:02
Předkladatel: Městký úřad Humpolec
IČO předkladatele: 00290629
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: VYS537P_navrhZadani.zip (323 kB) - 23.04.2018 08:09:17
Text stanoviska k návrhu zadání: VYS537P_stanoviskoNavrhZadani.zip (660 kB) - 23.04.2018 08:09:59
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): VYS537P_stanoviskoNavrh1.pdf (406 kB) - 07.10.2019 08:02:11
Důvody ukončení posuzování: