Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK313P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Mostek
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 05.10.2011 10:45
Předkladatel: Obecní úřad Mostek
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Obecní úřad Mostek
Text návrhu zadání: HKK313P_navrhZadani.pdf (1129 kB) - 08.01.2010 08:07:00
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK313P_stanoviskoNavrhZadani.doc (144 kB) - 28.01.2010 10:25:20
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK313P_stanoviskoNavrh1.pdf (188 kB) - 05.10.2011 10:45:18
Důvody ukončení posuzování: