Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM477F
Název koncepce: Návrh změny Územního plánu města Brna B1/13-0
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 18.11.2016 12:17
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy:
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy:
Posuzuje se:
Poznámka:
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): JHM477F_navrh.pdf (356 kB) - 16.01.2017 12:15:19
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: JHM477F_vyhodnoceni.pdf (2790 kB) - 16.01.2017 12:15:19
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 18.11.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Informace o stanovisku: JHM477F_infoStan.pdf (360 kB) - 18.11.2016 12:17:12
Text stanoviska: JHM477F_stanoviskoSEA.pdf (360 kB) - 18.11.2016 12:17:12
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: