Posuzování koncepcí
Kód koncepce: JHM024K
Název koncepce: Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018 - 2021
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 16.05.2018 10:13
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Datum zveřejnění:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení:
Informace o oznámení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení:
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: JHM024K_vyhodnoceni.zip (6262 kB) - 16.11.2017 13:45:35
Návrh koncepce: JHM024K_navrh.pdf (6525 kB) - 16.11.2017 10:47:07
Informace o návrhu koncepce: JHM024K_infNavrh.pdf (222 kB) - 16.11.2017 13:41:14
Datum veřejného projednání: 11.12.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 16.12.2017
Informace o místě a času veřejného projednání: JHM024K_infVP.pdf (221 kB) - 30.11.2017 10:59:16
Zápis z veřejného projednání: JHM024K_zapisVP.pdf (262 kB) - 13.12.2017 15:06:31
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: JHM024K_infStanovisko.pdf (413 kB) - 09.01.2018 14:01:09
Text stanoviska: JHM024K_zaverStan.pdf (413 kB) - 09.01.2018 14:01:09
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: JHM024K_schvalenaKoncepce.pdf (3427 kB) - 16.05.2018 10:13:49
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: