Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: PHA018F
Název koncepce: Celoměstsky významné změny Z 2759/00, Z 2772/00, Z 2781/00, Z 2789/00, Z 2792/00, Z 2793/00, Z 2795/00, Z 2797/00, Z 2798/00, Z 2800/00, Z 2804/00, Z 2808/00, Z 2809/00, Z 2820/00, Z 2821/00, Z 2827/00 a Z 2831/00 vlny IV Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 13.09.2017 16:04
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání:
Předkladatel: Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
IČO předkladatele: 00064581
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání:
Posuzuje se:
Poznámka: Stanovisko dle § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k návrhu zadání změny je zveřejněno v Informačním systému SEA pod kódem PHA013P.
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 04.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 20.02.2017
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Text  návrhu (ÚP): PHA018F_navrh.zip (301988 kB) - 30.08.2017 10:05:47
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: PHA018F_vyhodnoceni.zip (77201 kB) - 30.08.2017 10:05:47
Text Hodnocení Natura 2000: PHA018F_Natura.zip (8326 kB) - 30.08.2017 10:05:47
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 29.08.2017
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: PHA018F_stanoviskoSEA.zip (402 kB) - 13.09.2017 16:04:59
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: