Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC686P
Název koncepce: Rožmitál pod Třemšínem - návrh zadání zm.č. 4 ÚPSÚ
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 28.06.2010 11:00
Předkladatel: Městský úřad Rožmitál pod Třemšínem
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC686P_stanoviskoNavrhZadani.doc (115 kB) - 12.10.2009 09:51:39
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC686P_stanoviskoNavrh1.doc (81 kB) - 28.06.2010 11:00:30
Text stanoviska k návrhu (2): STC686P_stanoviskoNavrh2.doc (106 kB) - 28.06.2010 11:00:30
Důvody ukončení posuzování: