Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM364P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Hajany
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 14.02.2011 13:47
Předkladatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, odd. územního plánování a památkové péče
IČO předkladatele: 00282651
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM364P_navrhZadani.pdf (126 kB) - 24.11.2008 15:19:35
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM364P_stanoviskoNavrhZadani.doc (72 kB) - 09.01.2009 13:55:09
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: JHM364P_stanoviskoKoncept.doc (149 kB) - 14.02.2011 13:47:51
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Důvody ukončení posuzování: