Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM986P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Podivín
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 30.01.2014 15:09
Předkladatel: MěÚ Břeclav, odbor rozvoje a správy, oddělení úřad územního plánování
IČO předkladatele: 00283061
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM986P_navrhZadani.pdf (331 kB) - 27.02.2012 10:53:02
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM986P_stanoviskoNavrhZadani.doc (73 kB) - 14.03.2012 12:49:37
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM986P_stanoviskoNavrh1.pdf (405 kB) - 30.01.2014 15:09:36
Důvody ukončení posuzování: