Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK553P
Název koncepce: Územní plán Opočno
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 27.12.2019 08:28
Předkladatel: Městský úřad Dobruška
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: HKK553P_navrhZadani.pdf (285 kB) - 21.05.2012 09:22:28
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK553P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (332 kB) - 21.05.2012 09:23:06
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK553P_stanoviskoNavrh1.pdf (239 kB) - 27.12.2019 08:28:07
Důvody ukončení posuzování: