Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: OLK464P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Skřípov
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 19.03.2012 13:31
Předkladatel: Obecní úřad Skřípov, 798 52 Konice
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Obecní úřad Skřípov
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK464P_stanoviskoNavrhZadani.zip (74 kB) - 28.02.2012 09:04:34
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): OLK464P_stanoviskoNavrh1.docx (43 kB) - 19.03.2012 13:31:00
Důvody ukončení posuzování: