Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC678P
Název koncepce: Mrač - návrh zadání zm.č. 2 ÚPSÚ
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 13.07.2011 15:49
Předkladatel: OÚ Mrač
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC678P_stanoviskoNavrhZadani.doc (79 kB) - 09.10.2009 06:36:40
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Nesouhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC678P_stanoviskoNavrh1.pdf (251 kB) - 13.07.2011 15:49:39
Důvody ukončení posuzování: