Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: JHM429F
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Ždánice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 23.02.2018 09:43
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 12.09.2016
Předkladatel: MěÚ Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování
IČO předkladatele: 00285030
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: JHM429F_zadani.doc (1806 kB) - 16.09.2016 10:12:03
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 06.10.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: JHM429F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (97 kB) - 12.10.2016 08:56:40
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM429F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (97 kB) - 12.10.2016 08:56:40
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 19.02.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: JHM429F_stanoviskoSEA.pdf (747 kB) - 23.02.2018 09:43:09
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: