Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM746P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Břeclav
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 22.01.2016 09:26
Předkladatel: MěÚ Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování
IČO předkladatele: 00283061
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM746P_navrhZadani.pdf (201 kB) - 19.07.2010 15:02:07
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM746P_stanoviskoNavrhZadani.doc (91 kB) - 09.08.2010 14:39:28
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: JHM746P_stanoviskoKoncept.doc (1086 kB) - 23.01.2012 09:59:27
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM746P_stanoviskoNavrh1.pdf (816 kB) - 22.01.2016 09:26:27
Důvody ukončení posuzování: