Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM844P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Moutnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 04.03.2014 16:04
Předkladatel: MěÚ Židlochovice, odbor územního plánování a stavební úřad
IČO předkladatele: 00282979
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM844P_navrhZadani.pdf (54 kB) - 07.03.2011 16:26:55
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM844P_stanoviskoNavrhZadani.doc (89 kB) - 28.03.2011 16:10:15
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM844P_stanoviskoNavrh1.pdf (481 kB) - 04.03.2014 16:04:16
Důvody ukončení posuzování: