Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP244K
Název koncepce: Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 28.03.2017 12:32
Předkladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
IČO předkladatele: 47609109
Datum zveřejnění: 12.10.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 01.11.2016
Text oznámení: MZP244K_oznameni.zip (12162 kB) - 03.10.2016 11:33:08
Informace o oznámení: MZP244K_infOznam.pdf (141 kB) - 03.10.2016 11:33:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP244K_infZjistovaci.pdf (109 kB) - 21.11.2016 15:17:40
Závěr zjišťovacího řízení: MZP244K_zjistovaci.pdf (141 kB) - 21.11.2016 15:17:40
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP244K_vyhodnoceni.rar (8904 kB) - 05.01.2017 14:24:49
Návrh koncepce: MZP244K_navrh.pdf (1914 kB) - 05.01.2017 14:24:49
Informace o návrhu koncepce: MZP244K_infNavrh.pdf (264 kB) - 05.01.2017 14:24:49
Datum veřejného projednání: 06.02.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 11.02.2017
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP244K_infVP.docx (14 kB) - 23.01.2017 15:20:37
Zápis z veřejného projednání: MZP244K_zapisVP.zip (2680 kB) - 10.02.2017 14:24:21
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP244K_infStanovisko.pdf (70 kB) - 28.03.2017 12:32:15
Text stanoviska: MZP244K_zaverStan.zip (10677 kB) - 28.03.2017 12:32:51
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: