Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK575P
Název koncepce: Změna č. 2 územního plánu Staré Buky
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 11.04.2013 12:14
Předkladatel: Městský úřad Trutnov
IČO předkladatele: 00278360
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: HKK575P_navrhZadani.pdf (917 kB) - 10.07.2012 12:08:19
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK575P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (314 kB) - 10.07.2012 12:08:56
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK575P_stanoviskoNavrh1.pdf (285 kB) - 11.04.2013 12:14:27
Důvody ukončení posuzování: