Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM390P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. I územního plánu obce Bratčice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 10.02.2010 11:24
Předkladatel: Městský úřad Židlochovice, odbor územního plánování a stavební úřad
IČO předkladatele: 00282979
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM390P_navrhZadani.pdf (1260 kB) - 06.01.2009 09:24:12
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM390P_stanoviskoNavrhZadani.doc (79 kB) - 09.01.2009 12:15:53
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM390P_stanoviskoNavrh1.doc (67 kB) - 10.02.2010 11:24:57
Důvody ukončení posuzování: