Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: PHA004F
Název koncepce: Celoměstsky významná změna Z 2838/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 06.01.2020 13:43
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 31.01.2014
Předkladatel: Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební a územního plánu, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
IČO předkladatele: 00064581
Informace o místě vystavení návrhu zadání: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/index.html
Text návrhu zadání: PHA004F_zadani.pdf (3992 kB) - 06.01.2020 10:58:35
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 05.03.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka: Celý průběh pořizování změny Z 2838/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního městy Prahy lze sledovat na stránkách odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/index.html).
Text stanoviska k návrhu zadání: PHA004F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (133 kB) - 06.01.2020 10:59:48
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): PHA004F_navrh.zip (39178 kB) - 06.01.2020 13:37:59
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: PHA004F_vyhodnoceni.pdf (12767 kB) - 06.01.2020 13:37:59
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 18.12.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: PHA004F_stanoviskoSEA.pdf (449 kB) - 06.01.2020 13:43:28
Datum veřejného projednání: 11.09.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 18.09.2020
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: