Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM207P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 3 územního plánu obce Mělčany
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 10.02.2010 11:23
Předkladatel: Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje
IČO předkladatele: 00281859
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM207P_navrhZadani.pdf (173 kB) - 12.05.2008 10:38:22
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM207P_stanoviskoNavrhZadani.doc (66 kB) - 12.05.2008 10:39:53
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): JHM207P_stanoviskoNavrh1.doc (78 kB) - 10.02.2010 11:23:55
Důvody ukončení posuzování: